thirty/30/XXX

fresh and raw and the real me.
I stayed up until the clock turned 12:00 am to take this photo. 🙂

Thirty comes
with more wrinkles
apparent age spots
scattered gray hairs
low metabolism to burn less calories
and extra flesh that seem to cling on
the waist, the thighs, the behind
like leeches

Thirty comes
I cringed at the sights of 20-year-olds
wished to have their age
and do things over again
but more wiser this time around
prudence is the catalyst
of many years of falling

Thirty comes
two-fold of 15
double full moons
and age like fine wine
intoxicated with optimism

Thirty has finally arrived
let’s roll out the red carpet
entrance to the real adulthood
of self-assurance, confidence, stability
welcome me, myself, and I — into the “Triple X”.

Advertisements

22 thoughts on “thirty/30/XXX

 1. Happy Birthday Be’. Mong an vui se~ luo^n dde^’n vo+’i Be’.

  PS: Ti’nh chu’c ho^m qua ma^’y la^`n la.i tho^i vi` Be’ se~ than phie^`n la` bi. dda^?y gia` truo+’c nga`y ne^n co^’ nhi.n dde^’n ho^m nay 😛

 2. Trang,

  Happy Birthday to you!!!!

  Life just starts at 30 so being 30 isn’t too bad….Think of all the accomplishments you’ve achieved since your 20th birthday…

  Chu’c Trang sinh nhat vui ve…!!!

 3. Happy Birthday the Queen. Are you doing something special today? Hay chơ` chang` đi công ta’c vê` mơi’ celebrate? Being young at heart is what counts.

 4. Chi. tim` thây’ cai’ nay` cho Trang xem,
  10 Ưu điêm? cua? phu. nư~ 30
  1. Rât’ duyên dang’ va` y/ nhi. > Hay~ vi’ vơi’ nươc’ tra`: tuôi? trăng răm` như nươc’ tra’ng tra`, tuôi? đôi ta’m như tra` nươ’c đâ`u, đên’ tuô?i 30 mơi’ thât. sư. la` đâ.m đa` như tra` nươc’ hai vâ.y.

  2. Tra`n đây` sưc’ manh. Nhưng~ lu’c bi`nh thươ`ng, ngưoi` phu. nư~ ây’ co’ ve? nhu mi` lă.ng le~. Nhưng khi cân`, chi. như lă’c mi`nh ho’a tha`nh ngưoi` kha’c, đi~nh đa.c vươn mi`nh, pho’ng khoa’ng ha`nh đô.ng khiên’ ngươ`i chung quanh tro`n mă/t.

  3. Biê’t khoan dung. Ơ? tuô?nay`, sư. đô’ ky., giân. dư~ nah`y mô.t gia?m. Chi. em hoc. đươ.c tho’i quen biê’n thu` tha`nh ba.n, biê’t chia xe~ cu`ng nhau, biê’t giu’p ngươ`i, biê’t bo? qua, biê’t tha thư’.

  4.Co’ thêm ba.n ga’i. Hôi` đôi mươi, đô’i tươ.ng hay gă.p nhâ’t cu?a ca’c cô ga’i tre? la` ba.n trai. Đê’n lu’c na`y, chi. em gă.p nhau nga`y ca`ng nhiê`u hơn, ba.n ga’i đô’i vơ’i nhau quan tro.ng lên, bâ’t kê? la` vi` nhu câu` ti`nh ca?m hay công viê.c.

  5. Co’ thêm ba.n trai, (I don’t know about this 🙂 ) Trươ’c kia, không câ?n thâ.n la` quan hê. hai giơ’i trơ? nên lu’ng tu’ng, ngưo.ng ngâ.p, sa đa`. Khi đa~ va`o tuô?i 30, ai nâ’y đê`u biê’t giư~ cư. ly cu?a mi`nh, đê`u hiê?u ro~ gia’ tri. cu?a tinh` ba.n, đê`u biê’t tôn tro.ng, giu’p đơ~ lâ~n nhau.

  6. Ly’ tri’ vư~ng va`ng. Nê’u gă.p pha?i ră’c rô’i vê` ti`nh ca?m, ngươ`i phu. nư~ đa~ biê’t ti`m lơ`i khuyên ơ? mo.i ngươ`i hoă.c ơ? chi’nh mi`nh, nhơ` va`o như~ng kiê’n thư’c đa~ co’ đươ.c.

  7.Yêu sư. ho.c tâ.p. Ơ? tuô?i na`y, ngưoi` phu. nư~ biê’t ho.c tư` mo.i hoa.t đô.ng trong đơ`i sô’ng. Co’ thê? chi. em không co’ điê`u kiê.n lên lơ’p trư.c tiê’p, nhưng khi đa`m pha’n vơ’i kha’ch ha`ng, khi nuôi con, khi gă.p kho’ khăn… ho. vâ~n biê’t ru’t ra ba`i ho.c.

  8. Mơ~ rô.ng tâm` nhi`n. Co’ nghi~a la` không viê.c gi` đươ.c xem la` qua’ quan tro.ng nư~a. Như~ng sư. viê.c tư`ng tra?i trong qua’ khư’ giu’p ngươ`i phu. nư~ điê`m đa.m đa’nh gia’ cuô.c sô’ng.

  9. Biê’t ca’ch di chuyê?n. Đi xa đê? quên phiên` muô.n, thay đô?i công viê.c đê? ca?i thiê.n tương lai, vâ.n du.ng tư duy đê? tha`nh đa.t sư. nghiê.p… Ngưo`i phu. nư~ biê’t ca’ch khiê’n toa`n bô. con ngươ`i mi`nh luôn đươ.c vâ.n đô.ng ti’ch cư.c đê? đi tiê’p trên đươ`ng đơ`i.

  10.Đang ơ? đô. chi’n. Vê` đô. tuô?i na`y, ngươ`i xưa thươ`ng ba?o… đa~ toan vê` gia`; co’ ngươ`i no’i: tre? chưa qua gia` đa~ tơ’i. Ky` thư.c, chi? co’ ngươ`i trong cuô.c mơ’i hiê?u mi`nh đang ơ? ngươ~ng na`o va` câ`n gi` cho mi`nh.

  Consider the fact that I spent a loơơong of time “go~” these ten things to make you fêel better on your 30th birthday, have a really great one.
  🙂

 5. O^i chi. QTee qua’ de^~ thuo*ng, chu*a ga(.p ma` ti`nh ca?m dda~ tha^’m va`o em ro^`i dda^’y…nhu* ti`nh ca?m cu?a ca’c chi. Mich, Cap, Mimi, Pi, Tran…welcome chi. Qtee va`o xo’m nha` la’ “chi. em 888” club cu?a Trang nhe’. 🙂

  Ddo.c 10 ddie^`u na`y ly’ chi’ qua’ chi. 🙂 Tha^.t su*. no’i le^n nhu*~ng gi` em ddang suy nghi~ va` ca?m nha^.n. 🙂 Ddie^`u thu*’ 5 (co’ the^m ba.n trai) thi` em khoa’i, nhu*ng dda’ng tie^’c bo.n con trai no’ cha.y ddi la^’y vo*. va` theo vo*. he^’t ro^`i chi. o*i…:)

 6. Happy birthday , Trang ui . Troi oi, nhieu ngu*oi chu’c ghe . Gio^’ng queen thiet :).

  Chu’c Trang lu’c nao cuñg hanh phu’c ben vie^n chocolate ngot ngao nghen 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s