it’s still snowing in May!

What can I say, we live right in the midst of an arctic stream, and the snow enjoy its time around here. It’s the first time ever in my 23 years living in America that I see snow in May, and put on turtleneck sweaters in the morning. Like…for real? Snow in May?

There goes my spring; it’s so elusive.

Now I look forward to summer. Let’s live it that way.

Advertisements

3 thoughts on “it’s still snowing in May!

  1. Snow thì kệ snow, nhìn chàng yêu dấu thế này là hổng thấy lạnh, thấy tuyết gì ráo trọi á!

    Chàng ui, mê nụ cười của chàng quá đi thôi. Chụt chụt chụt chụt

  2. cho xin hai cái đùi của chàng coi…mèn ơi…nụ cười chàng hết xẩy.
    nàng ui, ở đây nóng gần trăm độ nè…nóng quá nàng ui!
    happy weekend nha 🙂

Comments are closed.