lilac in the rain

Định viết gì đó. mà thôi. tối rồi đầu óc nó không mở mang gì cho lắm.

Lilac màu này là mình thích nhất. Không thích lilac màu trắng hay tím thẩm. Chỉ thích màu này, màu pastel đẹp thanh nhã.

Thích vậy nhưng mỗi khi đi ngang bụi lilac cũng phại bịch mũi vì chịu không nổi mùi hương rất nặng.

Advertisements

2 thoughts on “lilac in the rain

Comments are closed.