mẫu đơn

Hai vợ chồng ông chủ nhà trồng một bụi hoa mẫu đơn. Xuân tới lâu rồi mà tuần này mới thấy nụ sắp nở hoa. Ngày mai ra thăm xem hoa nở to nhỏ như thế nào.

Mới đó mà đã dọn vào nhà này gần một năm rồi.

Advertisements