behind the camera and lens

there is a very happy woman. 😀

working it

I had a photo shoot today, and while working it, or making it work, Tendril snapped some behind the scene shots. She is getting so good after a few lessons. That girl is smart!

Advertisements

7 thoughts on “behind the camera and lens

  1. Trang trong yeu qua. Chi toan phai tu chup hinh cua chi vi chi khong muon bi chup hinh. Theo em cach nao chup self portrait dep nhat ?

    1. Đẹp nhấtt thì em không bảo đảm nha chị, nhưng chụp portrait chị cần có cái tripod và wireless remote cho nó dễ hơn. Em thích chụp self portrảit lắm. Tự sướng và thích chảnh mà.

Comments are closed.