the last of the peonies

Peonies season is over. See you next spring/summer!

Hoa mẫu đơn đã tàn. Bị mưa gió đánh mấy ngày nên tàn rụi. Cũng may mình chụp được mấy tấm để giữ nó lại. Hôm chủ nhật Mẹ ghé qua bứng nửa bụi đem về nhà kia trồng. Hy vọng nó sống để hè năm sau có nụ có bông cho đẹp.

full life

IMG_6817web

IMG_6827web

Advertisements