Peanut | 11 months

New hair cut!

IMG_7383

Discovering a new play area: the dishwasher

IMG_7391

…and the kitchen floor.
IMG_7402-2

Advertisements

One thought on “Peanut | 11 months

  1. Sao nhóc nào cũng khoái cái máy rửa chén dzậy ta ?? Mèo Nhí cũng chuyên môn mở máy ra, leo lên đó ngồi chóc ngóc rồi lôi hết đồ đạc ra, thảy khắp bếp á

Comments are closed.