từ từ: thay đổi #2

Slow release số 2.

O đã gửi thư cho sếp từ chức. Một tháng nữa thôi thì O nghỉ làm. Một tháng nữa thôi thì ba mẹ con ở một nơi, và O ở một nơi. Trong một năm sắp tới, chắc có lẽ sẽ gặp nhau vài lần thôi. Cũng mong không xa nhau nhiều hơn một năm.

Sẽ từ từ viết sau về chuyện này. Bây giờ thỉ chỉ có câu đề bao nhiêu đó thôi vì không muốn nói hết, sợ tính nhiều quá rồi với không tới.

IMG_6068

Advertisements