Good night from the North End

Hôm nay là một ngày dài ơi là dài và chuyến đi có nhiều trục trặc nằm ngoài ý muốn nhưng rồi mình đã đến Boston. Đêm nay ngủ lại nhà một người bạn ở North End vì không mướn được xe. Hai đứa nhỏ mệt lừ đến giờ này mới được ngủ. Mẹ nó cũng tả tơi!

Hôm nay ngắn gọn vậy thôi nhé.

Friday, 08.15.13
11:55 on central time

20130817-004902.jpg

20130817-004915.jpg

20130817-004943.jpg

20130817-004957.jpg

20130817-005008.jpg

20130817-005014.jpg

Advertisements

One thought on “Good night from the North End

Comments are closed.