Wine night and grown up conversation

Lại thêm một ngày dài và hai thằng đậu lại tả tơi. Ai đứa mệt mỏi và buồn ngủ nhưng ham chơi không chịu ngủ cho đến khi O bỏ vào giường. Xoay qua xoay lại vài phút thì hai nó khò như dế.

Tụi nhỏ ngủ rồi thì O và mình ngồi nói chuyện với người bạn và uống rượu đến khuya.

Saturday, 08.17.13
11:47 pm

20130817-224646.jpg

Advertisements