Ngày thứ tư ở Boston

Viết một bài dài lắm rồi bấm qua một chổ khác sao mà nó biến mất hết. Thôi rồi, tối nay mệt quá nên không viết lại nổi nữa rồi. Hai con mắt đỏ choét. Cho coi hình thôi.

Wednesday, 08.19.13
10:30 pm

IMG_8597

IMG_8557fb

Advertisements