Lobster and clams

Đợi đến ngày cuối mới có cơ hội đi ăn tôm hùm.

Ngon quá ngon!

Thursday, 08.22.13
10:56 pm

20130822-225420.jpg

20130822-225431.jpg

20130822-225458.jpg

Advertisements

5 thoughts on “Lobster and clams

  1. Chèng ui, coi chàng muốn gặm luôn kìa.

    Nhìn thèm qúa.

    Mấy hôm nay mệt quá, nằm bẹp dí. Vẫn đọc và xem hình nàng đi về bển chơi mà không viết gì thôi nha.

    Xoxoxo

  2. Ho^`i thang 6 ve^` tre^n NorthEast mi`nh cung an lobsters ma^’y nga`y lie^`n. NorthEast thich nha^’t mua` He, Thu va Xua^n 🙂

Comments are closed.