Trên những con đường — ngày 9

10:00 a.m. — O nói là mình phải rời khách sạn sớm để đi Philadelphia còn có thời gian đi tham quan. Nói vậy mà đến 10h mới ra khỏi khách sạn. Hai thằng đậu ngủ mê nên không muốn đánh thức nó sớm.

185 dặm và 3:15 tiếng đồng hồ. Nói vậy chứ cũng 5h chiều mới tới nơi.

Hẹn mấy tiếng nữa gặp Dì Thy nhen!

20140806-100420-36260511.jpg

1:30 sáng ngày thứ mười — ngày 9 dài quá vì ngồi nói chuyện với Thy và em Hến đến hơn một giờ khuya. Mai sẽ kể thêm. Bây giờ lo đi tắm và ngủ.

Advertisements