Trên những con đường — ngày 12

11:07 a.m. — sáng nay ngủ nướng và ra khỏi khách sạn cũng 10h. O muốn ăn dimsum nên lái xe ngược về phố Tàu. Ăn xong sẽ khởi hành chuyến cuối cùng về đến nhà.

20140809-112236-40956460.jpg

20140809-112234-40954868.jpg

20140809-112235-40955676.jpg

3:05 p.m. — mới qua biên giới bang Wisconsin. Ghé Starbucks mua cà phê và đi xã nước.

Nãy đi ăn dimsum nè.

20140809-151016-54616594.jpg

20140809-151015-54615771.jpg

20140809-151018-54618182.jpg

20140809-151017-54617390.jpg

20140809-151020-54620630.jpgi

20140809-151018-54618967.jpg

20140809-151021-54621434.jpg

20140809-151019-54619800.jpg

9:30 p.m. — về tới nhà!

Thằng PP chạy đi ôm cái giường của nó.