Trên những con đường — ngày 12

11:07 a.m. — sáng nay ngủ nướng và ra khỏi khách sạn cũng 10h. O muốn ăn dimsum nên lái xe ngược về phố Tàu. Ăn xong sẽ khởi hành chuyến cuối cùng về đến nhà.

20140809-112236-40956460.jpg

20140809-112234-40954868.jpg

20140809-112235-40955676.jpg

3:05 p.m. — mới qua biên giới bang Wisconsin. Ghé Starbucks mua cà phê và đi xã nước.

Nãy đi ăn dimsum nè.

20140809-151016-54616594.jpg

20140809-151015-54615771.jpg

20140809-151018-54618182.jpg

20140809-151017-54617390.jpg

20140809-151020-54620630.jpgi

20140809-151018-54618967.jpg

20140809-151021-54621434.jpg

20140809-151019-54619800.jpg

9:30 p.m. — về tới nhà!

Thằng PP chạy đi ôm cái giường của nó.

Advertisements

5 thoughts on “Trên những con đường — ngày 12

      1. Glad to see y’all are home safe and sound chi.. The kids miss their comfy beds eh? Look like a fun trip for your family.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s