Intertwined

Fall and winter, intertwined
Somewhere near, new life springs
Waiting for the warmth of summer arrival.
IMG_6533.JPG

Advertisements

One thought on “Intertwined

  1. Nàng làm ơn đóng tủ lạnh bớt lại giùm đi, sao để cửa tủ lạnh mở toang, làm cái lạnh chạy tuốt xuống xứ cao bồi rồi nè ….he he he …;) 🙂

    xoxoxoxo (bữa nay phải ôm luôn cho đứa kia á)

Comments are closed.