The boy who loves noodles

IMG_6633.JPG
IMG_6636.JPG
IMG_6637.JPG

IMG_6640.JPG

IMG_6642.JPG

IMG_6646.JPG
bottom up!

Advertisements

6 thoughts on “The boy who loves noodles

  1. Mì tên gì chị? Để bữa nào em đi chợ Hàn mua thử. Chị nấu nước lèo như hủ tiếu hả?

Comments are closed.