This is what I found after my kids used the iPad

I give them limited access by putting on guided access code and the camera is one of a few apps they could use. 

These days kids know how to selfie at such young age. 

I have no idea how they come up with this one. It looks like a buttock sticking out. 

Abstract art?Trying to size up his muscle, digital illusion style. Asian giant, PP said. Hmmmm!!!

They do enjoys making these kind of selfies. At least they don’t take themselves seriously.  

Advertisements

5 thoughts on “This is what I found after my kids used the iPad

  1. Sao mà y chang cái iPad ở nhà của Mèo Nhí dzậy chời! cô nàng lần nào dùngcũng tự chụp selfie đủ kiểu rồi làm effect đủ kiểu luôn. Cười chết được á.

    ❤ ❤ ❤

    1. Có nhiều hình em cũng thấy ghê lắm nên mấy hôm nay cấm cung hai ổng rồi. Khoá lại hết hai ông không vô được nữa.

    1. Cam ơn chị. Hai anh em nó chụp nhiều đến nỗi cái iPad của em nó hết luôn memory space. Chán hai ông thì thôi.

Comments are closed.