the flower boy

He is currently into blowing dandelion seed heads; it’s one of his favorite leisure time.

Advertisements

7 thoughts on “the flower boy

  1. Tụi nhỏ nhà này cũng mê thổi hoa bồ công anh khô lắm luôn á!

    Hình đầu tiên đẹp lung linh luôn nàng ui. ❤

      1. thì tui cũng dzậy lun. ra vườn thì bị hắt xì, nhảy mũi loạn xạ ngầu, nhưng lại thích ra ngoải mới khổ á! 🙂 🙂

Comments are closed.