what to do with this little Peanut?

The case of “skipping a nap and sneaking into the bathroom closet to play with Mommy’s make-up” has been uncovered. I know it would happen one of these days as he now knows how to unlock the doorknob’s guard.

He is turning three-year-old next Monday. 😀

Advertisements

12 thoughts on “what to do with this little Peanut?

    1. nó tay chân táy moáy lắm chị ơi. lúc trưa cho ổng ngồi cầu tiêu ổng rút hết cuộn giấy đi cầu xuống cầu tiêu. Cũng may là em lấy ra được nên cầu không bị nghẹt.

  1. Chết mồ, ngắm hình chàng rồi tui cười ngặt nghẽo, muốn lọt ghế luôn á. Nhìn còn tưởng chàng mới lạc vô làng thổ dân ở Amazon nữa chớ 🙂 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s