what to do with this little Peanut?

The case of “skipping a nap and sneaking into the bathroom closet to play with Mommy’s make-up” has been uncovered. I know it would happen one of these days as he now knows how to unlock the doorknob’s guard.

He is turning three-year-old next Monday. 😀

Advertisements

12 thoughts on “what to do with this little Peanut?

    1. nó tay chân táy moáy lắm chị ơi. lúc trưa cho ổng ngồi cầu tiêu ổng rút hết cuộn giấy đi cầu xuống cầu tiêu. Cũng may là em lấy ra được nên cầu không bị nghẹt.

  1. ha ha, ổng quậy dễ thương quá Tr. Vậy Peanut lớn hơn thằng Lùn nhà tui có 1 tháng à.

  2. Chết mồ, ngắm hình chàng rồi tui cười ngặt nghẽo, muốn lọt ghế luôn á. Nhìn còn tưởng chàng mới lạc vô làng thổ dân ở Amazon nữa chớ 🙂 🙂

Comments are closed.