Portrait of a young lady, pt. 2

I told Tendril that if I were to have half of her beauty at 17, I would be golden!!!

11 thoughts on “Portrait of a young lady, pt. 2

  1. Cám ơn chị. Em dạo này cũng ít chụp hình hai thằng nhỏ vì không có thời gian. Em sẽ cố gắng chụp để cho chị thấy mặt mốc của hai thằng.

   1. Sao tui cũng lai 2-3 giống mà có đẹp chi đâu ta? 😉 :p :p

    Nói chớ, có lẽ Tendril hưởng hết những nét đẹp từ bên Mẹ lẫn bên Cha nên đẹp rạng ngời vậy đó em iu!

    Mong cho con bé luôn hạnh phúc, bình an heng! ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s