Seven years

  
Seven years…not yet a long journey, but it’s been a fulfilling one. 

Happy seven long years of our marriage. Thank you for everything, my backbone!

Advertisements
Posted in me

2 thoughts on “Seven years

    1. cám ơn chị. HÌnh này chụp cũng 7 năm về trước rồi, lúc còn rất “chẻ” và tự do chưa có con nên đi chơi hoài.

Comments are closed.