My October, Day 25 — chicken feet for the soul


Chicken feet sound bizarre but I had them, dim-sum style, and it was a good dish. Quite satisfying, really! The other dish is beef tripes in garlic ginger sauce. Also satisfying!

I miss dim-sum restaurants in Boston. 😦

Hôm nay biết được một chuyện làm tay chân tim gan phèo phổi mình hơi lộn ngược. Có chút vui, có chút lo. 😀 Thôi thì cũng là một điều kỳ diệu theo mình mong ước và nguyện ước. 😀

Advertisements

7 thoughts on “My October, Day 25 — chicken feet for the soul

Comments are closed.