Like a small twig stuck in a moving river 

Time flies

Water flows

The sun rises

Then sun sets

People move around

Cars pass by

Wind sweeps

Day and then night

And then the same goes round and round again. 

And I. 

A fallen twig stuck deep in a fast flowing river. 

Almost drown. 

Almost. 

Advertisements

5 thoughts on “Like a small twig stuck in a moving river 

  1. I like the imagery of a twig stuck in the mud at the bottom of a river, helpless. Twig’s nature is to float and the rushing forward movement helped to unstuck it. The same fast moving current that caused it to get stuck in the mud in the first place. Your poem has a uplifting ending, the twig is tired but triumphant 🙂

    1. Cám ơn chị. Em chỉ trãi lòng chứ không nghĩ là làm thơ. Nhiều lúc tâm trạng nó nằm trong dạng raw and fragmented vậy nên cứ viết theo tâm trạng mà thôi.

      1. Cứ mỗi lần đọc lại những “niềm riêng” của em iu, tim tui lại nhói đau lắm vì vết thương cũ như bị khêu lại vậy á !!! hic ..hic …

Comments are closed.