Mental rejuvenation


While Mr. O take the boys to see a matinee viewing of The Good Dinosaurs, I am siting at Barnes and Nobles’s Starbucks sipping on my own homemade coffee and writing that dang-it web article.

But my time is well spent.

I like this simple pleasure that gives me some time and space away from the kids.

Today is the last day of their winter break. Normal schedules will be resumed at 6 a.m. tomorrow.

Advertisements

One thought on “Mental rejuvenation

  1. Hôm New Year, cả nhà dắt nhau đi Barnes and Nobles’s, tui cũng chui vô 1 góc, “gặm” hết gần quyển sách trong khi mấy bố con nhà kia đi lòng vòng kiếm sách cho tụi nhỏ á. Chỉ có điều hổng có uống cà phê thôi ờ. Nhiều khi, chỉ cần 1 khoảnh khắc bình yên vậy thôi á nàng ui!

    Ủa, tụi nhỏ trên đó đi học lại sớm há, tại anh em nhà Cún hôm nay vẫn còn nghỉ, ngày mai mới đi học lại lận.

Comments are closed.