mùa hoa mẫu đơn

Mấy ngày nay mưa hoài nên không thăm vườn sau nhà.
Hôm nay thấy búp hoa e thẹn muốn chớm nở.
Mừng ghê!

Mai mốt qua bên miền Tây ở chắc cũng sẽ trồng một hai bụi mẫu đơn trước sân nhà.

It’s peony season in my backyard. 😀

Advertisements