Mát trời

Hôm nay trời của miền đông vùng vịnh mát mẻ. Nắng gắt nhưng không khô khan. Sáng ra còn thấy trời âm u tưởng đâu sẽ mưa mà không mưa. 

Mình đang cầu mưa để cho đám cỏ trước và sau nhà trở lại xanh tươi. 

Tiền nước tưới cây tưới cỏ hai tháng nay lên tận trời mây. 

Advertisements