Mission Santa Clara de Asis

Mr. O đi làm, ba mẹ con tự tìm chổ đi chơi. Mẹ tìm chổ cho con thẳng chân chạy nhảy còn mẹ chụp hình. 

Chổ này đẹp quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s