the day he turned 7

We had a long chat during our walk to school the day he turned seven.

Advertisements

4 thoughts on “the day he turned 7

  1. Em đọc những entries trước của chị viết về PP và những câu PP nói em thấy thích PP lắm 🙂 Happy belated birthday PP nha!

    1. Hồi xưa chị siêng viết lại giờ thì tụi nó lớn nên quần quật suốt ngày mệt lắm nên cuối ngày là quen hết em ơi.

Comments are closed.