vào thu

Nắng Cali còn quá nóng, để có được lá thu vàng. Cho nên mình lục lại hình lá thu năm trước để chào thu.

Advertisements