Tham vọng

16/31

Hôm nay mưa cả ngày, mưa rất lớn  và rất dày. Mê nước mưa quá nên ông chồng mình đem thùng ra máng xối hứng để dành tưới cây. Hứng đâu được sáu thùng loại 10 gallon mỗi thùng mà mưa vẫn ào ào xối xã nên ổng vô nhà lấy mấy cái thùng storage totes loại bự đem ra hứng tiếp. Phải mà ở nhà còn thùng nào nữa là ổng đem ra luôn, xui là chỉ còn hai ba cái thôi nên thấy mưa từ máng xối chảy ra đất mà tiết hùi hụi. 

Ở cái xứ hạn hán như ở đây mà dân định cư loại mới như mình thấy mưa là tham lam kiểu vậy. Hồi xưa ở MN đâu bao giờ làm chuyện này!

Advertisements