lớp mầm lớp lá

28/31

Mama’s Preschool is reopened. 😀

Sáng nay Mr. O trở lại làm nên mình cũng trở lại với công việc thường ngày. Hôm nay khoẻ nên mở lại lớp mầm lớp lá để dạy thằng đậu em học. Hai tháng trời mình yếu xìu bỏ việc dạy kèm cho nó nên hôm nay nó phản bác lại không chịu ngồi viết. Đem ra cho nó mấy tờ giấy là nó bắt đầu mếu mỏ nói là “I quit, mẹ, I quit!” xong bỏ chạy. Dằn co với nó một hồi sao thấy mệt quá mình cũng phải đổi phương pháp, đem giấy ra cho nó cắt vẽ tô màu. Hai mẹ con hoà bình trở lại vui vẻ một hồi rồi không biết sao ổng lại nổi chứng khóc la um sùm.

Thằng này nó không thích học như thằng anh nó. Lúc PP bằng tuổi thằng Peanut bây giờ mình dạy một hai ngày cách ráp vần sơ sơ là biết đọc sách cơ bản được rồi. Thằng này thì dạy hoài mà nó không khá chút nào, đổi đủ thứ kiểu mà nó cũng không hứng thú. Đúng là mỗi thằng con mỗi tính tình khác nhau.


Hôm nay trong art studio mình dạy nó làm con nhện đen mà không có giấy đen nên nhện của nó đa sắc.

Làm xong con nhện phải chuyển qua làm trái bí. Ở nhà không có giấy màu cam nên trộn màu nước cho nó tô lên giấy.

Mệt nhất là việc dọn dẹp sau khi nó làm xong. Dẹp hoài không thấy xong.

Hết làm trái bí thì đòi vẽ mặt nạ. Chiều con luôn!

Tự nhiên sau khi chụp tấm này ổng nổi cáu nói không thích mặt nạ nữa không muốn mẹ chụp hình rồi khóc la um sùm. Hỏi nó muốn gì nó nói muốn đi ra ngoài. Ở ngoài trời mưa làm sao mà ra sân chơi được? Khổ với ổng thì thôi!

Hôm nay lớp mầm lớp lá mở cửa có hai tiếng đồng hồ là bị học sinh nó phản kháng rồi nên mình dẹp lớp luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s