ngày mưa ngồi nghe Vũ Khanh hát

Thứ Bảy ngày mưa, lái xe xuống San Jose.

Trên đường đi, Mr. O và hai thằng nhỏ nghe nhạc của Temptation hát, mình bỏ earset vô nghe Vũ Khanh.

Vũ Khanh là middle-age man crush của mình.

Advertisements