Trúc đào

Oleander, a very poisonous plant

Trúc đào lá độc hoa độc, vậy mà cho vô bài hát nó khác liền…

Tại vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn
Nhìn vằng trăng sáng lung linh
Nhìn em mười sáu như cành hoa lê

Bài hát có trúc đào, mà mình lại thích cái đoạn này…mà lại có hoa lê!

P.S. Bài hát, Ngọn Trúc Đào, Vũ Khanh hát nghe rất mê người.
P.S.S. Picture taken by my very own budding photographer, PP.
P.S.S.S. Oleander, I read the book and I think there was a movie, too.

Advertisements