những dấu chấm

Hôm nay tự nhiên cảm thấy hơi âu sầu…

cũng tại vì nghe tin tức…những chuyện buồn của người lạ, người mình không quen, chuyện chết chóc, chuyện nhà cữa gia đình tan nát, chuyện chiến tranh, chuyện lòng người phụ người…

cũng có vài chuyện riêng của mình…cuối năm rồi ngồi ngẫm nghĩ nên lòng trùng xuống.

Mình mẫn cảm; viết ra những cảm xúc xen kẽ những dấu chấm…vậy thôi!

Advertisements

2 thoughts on “những dấu chấm

Comments are closed.