giả sử

Nói với Mr. O là giả sử mình có năm đứa con chạy vòng vòng như vầy, ổng có chịu nổi không? Ổng nói, không sao, để anh lo hết.

Thôi đi ông, tui sanh tụi nhỏ ra mà ông tối ngày đi công tác xa tui ở nhà một mình chăm nuôi dạy dỗ năm đứa 24/7 chắc là tui thành mẹ điên quá.

Tui đã lên bản báo cáo là nghỉ đẻ rồi. Giờ nếu thèm thì mượn ba đứa của Linh nhập vô thì ra năm đứa cho ổng chăn ổng giữ để ổng tè luôn.

Mà có năm đứa cũng vui thiệt. Nó quậy tưng bừng!!!

Advertisements