Hận cơm bồ, tối về ăn cơm vợ nấu

Lâu lâu mình hay chọc ông Mr. O nhà mình là sao anh ngày xưa không cưới cô nào cùng xứ cùng phong tục cùng đạo cho xong đi khỏi phải chạy tìm món cơm món canh của xứ anh mà ăn. Bây giờ lấy em thì chỉ ăn món Việt món Á nhiều hơn món mà anh từng ăn khi lớn lên. Ổng nói, có gì đâu, ăn món em nấu quen rồi nên quên đi là lâu lâu cũng thèm ăn món cũ. 

Chuyện là hôm nay nổi hứng ổng rủ đi ăn món xứ của ổng. Chạy trên xa lộ đường lớn cũng hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Ngồi đợi cũng hơn 30 phút mới có đồ ăn. Mà ăn chưa năm phút ổng thủ thỉ nói em ơi họ nấu dở quả, uổng tiền uổng công mình chạy tới đây ăn. 

Ăn xong uống nước nhiều mới bát bớt cái tệ của món ăn. Lúc chạy về ghé tiệm Starbucks mua cà phê uống mới thăng bằng lại khẩu vị. 

Bây giờ hơn 10h tối ổng lọ mọ xuống bếp mở tủ lạnh ra tìm món cơm gà Hải Nam hâm lên ăn vì đói. Còn nói thêm một câu nghe ấm lòng là anh ngu quá, ở nhà có cơm ngon vậy mà phải bỏ công bỏ tiền mang cái dở vào bụng. Cơm em làm là trên hết!

Ông chồng mình biết nịnh vợ ghê!

Thôi kệ, coi như là lâu lâu ổng nhớ bồ cũ vậy đi. 

Advertisements

view from top of the bay

#aroundtheBay

I have discovered another favorite spot in San Francisco Bay Area to love — Berkeley Hills along Grizzly Bear road. It’s our third weekend driving around Berkeley for fresh air. It’s beautiful from the top looking down and out to San Francisco. The Bay Bridge is on the left and the Golden Gate Bridge is on the right clearly visible on a day without fog.

Linh, I can see your house from here!

future career

This kid signed up for the school talent show. Guess which act he wanted to perform?

    a. Sing and dance
    b. Showcase his Tae Kwon Do skill
    c. Doing stand-up comedy

The answer is C — doing a 1 minute 30 seconds of jokes.

I didn’t know my child has that kind of courage and a sense of humor enough to stand in front of an audience all by himself. I guess he can make himself fall and trip on stage just to incite the audience to laugh.

He has been working religiously on his jokes.

back from the crest

My brothers keep telling me that my father had had the best last seven years of his life living in Vietnam, and for his death, it’s his blessing. With good intentions, they try their best to lessen my grief. I don’t cry as much as I used to whenever I think about my father. I am at the point of acceptance, even though his death was not a surprise or a shock…I knew all along that he had failing heath problems. Nevertheless, as much as I know that it is true, and as much that I know it is a blessing to live the remaining years of his life the ways he wanted…I still feel a deep void lies somewhere within me.

We all grieve differently the way we know how. I grieve in solitude, in my own space, in deep thoughts, with moments that pop up in my mind that gave me sights of my father — a couple lines of lyrics from a song he sang or the melody of his strumming guitar, the color of a green Jeep he used to drive, his favorite beer, the smell of his cigarettes, and so on. I take that into my solitude, and think of what life would have been if it were different from what it had been with him. Unfortunately, we don’t have another parallel universe for comparison, and I would never find the answers for that kind of thoughts.

It’s been three weeks since his soul left his body. I wonder to where has he been wandering in his new life endeavors.

The living still need to keep on living…

One of my friends said this in our chatroom a couple of weeks ago…she said after her father and mother passed away, she felt more obligated to live a fuller life and a more meaningful life.

I am doing just that…living a more meaningful and fuller life.