Tooth Fairy has short-term memory

He still does believe in the Tooth Fairy, and has been waiting for her to come since he lost the first of his upper teeth earlier this week. Unfortunately, the Tooth Fairy keeps forgetting to do her job, and hasn’t stopped by to collect the tooth and note.

He is still waiting for her visit…it’s been four days already.

Advertisements

5 thoughts on “Tooth Fairy has short-term memory

  1. Tooth Fairy kì này đổi giới rồi, là “ông” và ông Tooth Fairy này rất là sang…vì bà Tooh Fairy năm ngoái bủn xỉn keo kiệt chỉ cho có $5 mà thôi.

 1. cập nhật tin tức coi Tooth fairy đã lấy lại trí nhớ chưa nà? Rồi phản ứng của chàng trai trẻ ra sao? 😉

  1. Kì này Tooth Fairy là “ông” chứ không phải bà nhá. Lâu lâu đổi tông cho nó vui. Ông Tooth Fairy mua cho cái kindle để đọc sách và chơi chút game.

   1. Chời ơi, sao ông Tooth Fairy này chơi sang quá vậy nè? Chớ Tooth Fairy bên xứ cao bồi thì max chỉ có $5 thôi, còn toàn $1 để đổi lấy răng sữa không à.

    Mà Mèo Nhí nhà tui chưa thấy triệu chứng thay răng gì ráo trọi á 🙂

Comments are closed.