under the Bougainvillea canopy

Standing in front of a gate, covered by blooming Bourgainvillea. It was someone’s villa…I just posed for Mr. O’s quick snap of me, so that I have evidence of my existence as I was in paradise.

Advertisements

2 thoughts on “under the Bougainvillea canopy

    1. đi mấy ngày mà ăn quá trời ăn, nhưng được cái là tinh thần thoải mái nên cân lên vù vù. Vậy mà nhìn cũng tươi là đời bớt khổ rồi.

Comments are closed.