Chuyện tình 55 năm dang dỡ

Hai mẹ con gặp nhau rồi ngồi nói chuyện tới 4h sáng mới mò vô ngủ. Lần này mẹ qua có rất nhiều chuyện mình nghe thú vị và cần viết lưu lại đây. Để từ từ rồi mình sẽ viết tường tận chuyện về mối tình đầu của mẹ mình và diễn biến hiện tại ra sao. Rất là li kỳ và rất là ngôn tình. Ngoại chuyện đó còn rất nhiều chuyện nữa.

Mình có ý định mời mẹ ngồi kể rồi mình quay phim lại để cho tụi thế hệ sau nó có thêm hình ảnh của bà ngoại.

Bây giờ phải đi ngủ thôi, hơn 4h sáng rồi.

Advertisements

2 thoughts on “Chuyện tình 55 năm dang dỡ

    1. chị nói để kể mà từ bữa giờ ngày nào cũng làm chef chính nấu ăn ba bữa nên chị mệt quá chưa viết được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s