hide and seek

The fun part of the day for my boys was when I put a scarf over my head and walked around like a zombie seeking preys. They ran off to various places around the house hiding from my staggering zombie walk. After playing this game with them for a while, I was exhausted, but they kept insisting me staying in my role as a zombie.

I then asked them to find different hiding places for another round of me hunting them…little that they knew, while they were quietly hiding and waiting for me to come, I walked to the big window in the bedroom and started taking self portraits. The lighting was just right for my little self-portrait vanity.

Once they realized that I was not moving towards them, they came running out from their hiding places to find me. The look of disappointment on their faces were just too adorable.

That’s how I manage my sanity of life living with and entertaining two boys!

(Loving this new way of self-portraits)

back to my style

After playing with other tones and colors to test different styles, I am back to my own classic, simple, warm and light feel for portraits.

God, please help me! I have been staring at these photos for too long!!! I know they are missing something but I need to get away from them and leave them with imperfections.

#PassionProject

đầm ấm

Mỗi lần ông O đi công tác xa là trong đầu mình lên lịch nấu món mình thích mình ăn, như canh bún, bún bò huế, bánh canh, bún cá…đủ thứ hết. Vậy chứ ổng đi rồi ở nhà có ba mẹ con nên cũng làm biếng bày ra nấu bữa thịnh soạn. Không có ông chồng ở nhà thì ba mẹ con có gì ăn nấy nhanh gọn lẹ. Thế là mấy món mình thèm cũng đành nằm trong sổ chứ mình có siêng đâu mà biến nó thành hiện thực.

Nói vậy chứ ngày mai sẽ nấu một bữa đàng hoàng cho hai thằng nhỏ.

Ba mẹ con hôm nay sau buổi ăn chiều thì túm lại nhau trong phòng. Thật ra thì mình bắt thằng lớn ngồi bàn làm bài tập toán và chỉ kéo thằng nhỏ vô cho chơi games trong iPad để nó khỏi chạy ra phá thằng lớn. Còn mình thì cố gắng tận dụng thời gian xếp hai rổ quần áo đã giặt từ hôm chủ nhật mà chưa có cơ hội ngồi xuống để xếp và bỏ vào tủ. Vậy mà thằng lớn năn nỉ cho vô ngồi chung vì sợ cô đơn và sợ…ma. Thế là ba mẹ con tụ lại một chổ mỗi người làm mỗi việc mà cách nhau chỉ vài xen ti mét.

Mình thấy vậy nên đem cái máy vô chỉnh self-timer chụp hình cho ba mẹ con cái khoảng khắc tuy không cao sang nhưng rất đầm ấm. Trời ơi bây giờ tụi nó còn bu mình như ong bu tổ ong nên thôi ráng cho nó quấy rầy kiểu này.

Mà dạo này cuộc sống của mình nó thanh bình không có drama/kịch tính gì hết. Drama nhất là khi la hét hai thằng con khi tụi nó đánh nhau cãi nhau mà thôi…ngoài ra là mình vui tươi thanh thản.

The Devil’s foothills, pt. 2

More photos of our hike at one of the trails on Mt. Diablo last Saturday.

I gave PP the small camera for him to take photos of the things he saw and observed, that helped with the wane of whines.

The little guy wanted to make weird poses for his brother to take a picture of him.

These green and luscious mounts and ridges are so lovely. Mr. O said when he was here last year for house-hunting, it was rarely this green. I guess we brought our Midwestern snow out west with us and it became rain to give a full life to California this year.

So many photos below…

Continue reading “The Devil’s foothills, pt. 2”

The Devil’s foothills

We took the boys on a hiking trail right at the foothills of Mt. Diablo. There was a marathon of different distance goals up to the summit going on by the time we got there. Usually it’s a quiet place with about 10 cars but today the parking lot was full, lots of commotions.

We took a different trail that was not reserved for marathon runners and hikers. It was so serene and quiet — we heard birds, bees, flies, and crickets chirping. We even saw California falcons flying atop the trees.

It was such a great hike, with perfect cool weather.

Here are a few photos.